066 (4)

Kuuden kuution mahonkitukki

Renatan rungon entisöinti on edennyt hyvin vuoden 2014 aikana. Yksi entisöinnin suurimpia haasteita on oikeanlaisen materiaalin löytäminen. Veneen rakentamisessa 1920-luvulla käytetyt materiaalit eivät enää löydykään helposti rautakaupan hyllyltä.

Kylkilaudoitukseen tarvittavaa mahonkia etsittiin pitkään. Aiemmin mahonkia käytettiin yleisesti soittimien, huonekalujen ja veneiden rakentamisessa sen oksattomuuden, kutistumattomuuden, käyristymättömyyden ja kauniin punaisen värin vuoksi. Aitomahongit ovat kuitenkin nykyisin vähentyneet merkittävästi sademetsien liikahakkuiden vuoksi. Luonnonvaraiset puulajit ovat tämän vuoksi suojeltuja, mutta mahonkia viljellään jonkin verran mm. Aasiassa.

Renatan kylkilaudoitusta varten Veneveistäjä Peter Granström kävi Hollannissa valitsemassa kuuden kuution ”tukin”, josta sahattiin kylkilaudoitukseen tarvittava materiaali. Koko laudoituksen sahaaminen yhdestä tukista takaa laudoituksen parhaan mahdollisen lopputuloksen niin laadullisesti kuin ulkonäöllisestikin. Renataan käytettävä mahonki on FSC-sertifioitu.

FSC-hyväksytty sertifionti tarkoittaa, että puuraaka-aineen alkuperämetsässä on suoritettu puolueeton tutkimus ja arviointi sen toteamiseksi, täyttääkö metsänhoito FSC:n asettamat ympäristönsuojelulliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset. FSC on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka jäseninä on ympäristönsuojelun ja sosiaalisen alan järjestöjä sekä edistyksellisiä metsänhoidon ja puutuotteiden kaupan järjestöjä, jotka toimivat yhteistyössä parantaakseen metsien hoitoa kautta maailman.

Huippulaatuista tammea

Huippulaatuista tammea löytyi Saksasta

Renata entisöidään siihen asuun kuin se oli voittoisan vuoden 1928 Sandhamnin regatan jälkeen. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että entisöintityö asettaa suuret haasteet entisöinnissä käytettäville materiaalivalinnoille. Hyvälaatuisen puumateriaalin hankinta on paljon vaikeampaa kuin 85- vuotta sitten. Renatan kölipuussa ja keula- ja perärangassa on käytetty massiivitammea.  Nykypäivänä vastaava rakenne toteutettaisiin liimalla osia yhteen pienemmistä tammilankuista. Näin ei kuitenkaan toimittu 1920- luvulla, vaan rakenteet olivat ns. yhtä puuta ja liitoksia oli vähemmän.

Tarkoitukseen sopivaa tammea onnistuttiin löytämään Peterin hyvien suhteiden ansiosta entisen Itä-Saksan alueelta, johon nykyinen tehometsätalous ei sosialismin kaudella ehtinyt iskeä. Ironista kyllä, Renatalla maailman maineeseen purjehtinut sisäministeri Henrik Ramsay tuomittiin jatkosodan päätyttyä sotasyyllisoikeudenkäynnissä vankeuteen ja nyt hänen entisen veneensä entisöinnissä käytetään puuta, jota ei ehkä ilman toista maailmansotaa ja Itä-Saksaa olisi enää saatavissa.

Seuraava iso haaste materiaalihankinnoissa on runkolaudoituksessa käytettävän mahongin hankinta. Nykyisillä liimausmenetelmillä on helppo ”tappaa” laudassa olevat jännitteet ja saada laudoitus taipumaan haluttuun muotoon. Renatassa ei kuitenkaan liimata runkolaudoitusta, vaan se tiivistettiin laudoitukseen väliin tulevalla pellavalangalla ja lakalla.

Nyt kun tarvittava materiaali Renatan kölipuuta ja keula- ja perärankaa varten on hankittu ja linjapiirustukset ovat valmistuneet, voidaan alkaa veistämään Renatan ”selkärankaa, ” johon mallikaaret asennetaan rungon alkuperäisen muodon palauttamiseksi. Runkolaudoituksen tekoon päästäneen syksyllä.

Renatan alkuperäisen muodon palautus

Renatan alkuperäisen muodon palautus

Yksi iso haaste Renatan entisöinnissä on sen alkuperäisen muodon palauttaminen. Renata on vuosien myötä päässyt huonoon kuntoon  ja siihen on tehty vuosien varrella korjauksia, joiden dokumentointi ja perusteet ovat osin epäselviä. Esimerkiksi Renatan rungon ketka on pahasti hiipunut ja se on nykyisellään negatiivinen.

Renatasta on säilynyt muutamia alkuperäisistä piirroksia tai niiden kopioita, rakenneselostus, muutama mittakirja sekä tietenkin vanhoja valokuvia. Alkuperäisen muodon palauttamisen kannalta tärkeät linjapiirustukset ovat kuitenkin kadonneet. Apuun ja mukaan entisöintitiimiin saatiin Suomen tämän hetken ehkä tunnetuin venesuunnittelija Kamu Stråhlman ja Nordic Geo Center oy.

Nordic Geo Center teki ensin Renatasta 3D- mallin teollisuusmittauksissakin käytetyllä laserskannausmenetelmällä,  jonka pohjalta rungosta otettiin vanhan kaarijaon mukaisesti poikkileikkauksia. Kamu puolestaan siirsi Renatan olemassa olevat piirrokset sähköiseen muotoon ja kaikkien edellä mainittujen tietojen perusteella palautti Renatan muodot tietokonepohjaiselle suunnittelumallille. Hän myös piirsi Renatan uudet linjapiirrokset, joita voitiin heti tarkastaa ja vertailla alkuperäisten mittakirjojen parametreihin ja 6mR sääntöön. Linjapiirrokset tulostettiin paperipiirrosten sijaan vesileikkausmenetelmällä tulostetuille ja leikatuille vanerimalleille, joita voidaan samalla hyödyntää Renatan mallikaarina.
Laserskanneri
Entisöintitiimi

Renata entisöidään Tammisaaressa

Venemessujen jälkeen Renata teki vielä yhden automatkan, kun se kuljetettiin Tammisaaren veneveistämölle, jossa Renatan entisöintityö toteutetaan. Entisöintityötä valvomaan ja koordinoimaan perustettiin entisöintitiimi, jossa on veneenrakennus- ja suunnittelukokemusta, konservointi- ja museaalista asiantuntemusta, sekä 6mR- veneluokan kokemusta. Vastuullisena veneveistäjänä hankkeessa toimii yli kolmekymmentä vuotta veneveistäjä toiminut neljännen polven veneveistäjä Peter Granström, joka tunnetaan laadukkaasta käsityönjäljestään. Peter on myös kokenut R- mittasäännön veneiden korjaaja ja rakentaja ja hän on myös kilpaillut  8mR -luokan veneillä.  Peter rakensi isänsä Ulf Granströmin kanssa Classic 6mR maailmanmestaruuskisojen vuoden 2011 maailmanmestariveneen Sara af Hangön.

Kesällä 2013 Renatasta tehtiin materiaalianalyyseja Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta konservoinnin opettajan ja entisöintitiimin jäsenen Heikki Häyhän johdolla, ja varmistettiin että Renatan rakenneselostuksessa mainitut materiaalit vastaavat veneessä käytettyjä materiaaleja, ja että entisöinnissä päästäisiin mahdollisimman alkuperäiseen lopputulokseen.

Renatan uusi tuleminen

Renatan uusi tuleminen

Aika tarkalleen vuosi sitten alkoi 6 mR- luokan purjeveneen Renatan uusi elämä, kun se monien hiljaiselovuosien jälkeen aloitti matkan Sastamalasta ensin kohti Porvoota ja muutaman päivän päästä edelleen Helsingin Pasilaan Vene2013 messujen kauan kadoksissa olleeksi tähtivieraaksi. Renatan messuilla saama huomio ei varmaankaan poikennut sen parhaina loistonpäivinä 1920- luvun lopussa saamasta huomiosta, mutta Renatan kunto oli vielä kaukana sen nuoruudenpäivistä.

Renatan entisöinti

Vene2013 messuilla julkaistiin Renatan entisöintiprojekti sekä sen ympärille perustettu yhdistys Club Renata ry, joka paitsi vastaa Renatan entisöinnistä, myös toteuttaa yhteiskuntavastuuohjelmaa, jossa tarjotaan merellisiä elämyksiä lapsille ja nuorille.

Henrika Salomaa

Henrik Ramsayn nuorempi tytär, Henrika Salomaa 89v., lahjoitti Club Renatan julkistamistilaisuudessa Suomen urheilumuseolle Renatan voittaman Sandhamnin vuoden 1928 regatan parhaan veneen palkinnon (K.A. Wallenbergin palkinto).  Palkinnon vastaanotti museon johtaja Pekka Honkanen.

Vuoden aikana Renatan entisöinnistä ja Club Renatan toiminnasta on kirjoitettu n. 30 lehtijuttua ja julkaistu useita radiohaastatteluja ja videoita.

Renata on ensimmäinen museovirastolta tukea saanut vene

Jo ennen vuoden 2013 venemessuja Renatan osalta tapahtui  Renatan osalta merkittävä asia, jolla on myös laajempaa vaikutusta. Museovirasto päätti tukea Renatan entisöintiä merkittävällä rahasummalla ja mahdollistaa koko projektin käynnistymisen. Renata onkin ensimmäinen vene yhdessä Alvar Aallon itselleen suunnitteleman ja pahasti epäonnistuneen Nemo Propheta In Patria veneen kanssa, jota Museovirasto on tukenut. Renatan saama tuki on merkittävä siinäkin mielessä, että päätöksellään valtio osoitti ensimmäistä kertaa, että se tukee ja hyväksyy veneilykulttuurin yhteiskunnan kannalta merkittävänä toimintana, jota tulee tallentaa ja vaalia.

Henrik Ramsay

Renatan omistaja Henrik Ramsay oli pitkäaikainen vaikuttaja Suomen Purjehtijaliitossa ja hän solmi monia Suomen kannalta merkittäviä diplomaatti- ja järjestösuhteita monien maiden edustajiin kilpapurjehduksessa saamiensa kontaktien avulla.  Museoviraston tukipäätöksen myötä, Renata toimii taas uuden tien avaajana.