Havet tillhör alla! – Gamla testade lösningar till moderna utmaningar

Havet har alltid varit vägen till äventyr och gett möjligheten och åka vart man vill.  Havet har betytt friskt uteliv, väderbitna män samt vackra båtar och skepp byggda av träd.  Båtar har varit vackra och praktiska transportfordon.  Havet har alltid kombinerats med ansvarighet, kamratskap och tapperhet.  Havet har omvandlat pojkar till men.

Havet och gamla traditioner har fortfarande mycket att ge åt den moderna människan. Club Renata vill erbjuda ungar på möjlighet att uppleva havet och segling.  Samtidigt får de ta ansvar och känna havets styrka.  Denna händelse kan vara mycket betydelsefull för många ungars framtid – det tror vi.

Renoveringen av 6mR Renata är också ett kulturarbete och aktning för traditionell båtbyggnadskunnskap. Renatas saga är en viktig del av finsk seglingshistori. Särskillt stålta är vi om att sagan fortsätter genom att möjliggöra uppmuntrande havsliga upplevelser åt unga – på samma sätt Henrik Ramsay i sin tid gjorde med 6mR Renata.

Hur allt började

Grundande av Club Renata Rf fick sin början från ett av finska seglingsportens viktigaste kappseglingsbåtar, den år 1927 sjösatta 6mR Renata. Renata konstruerades av den kända arkitekten och båtkonstruktören Gustaf Erlander och den beställdes av Finlands genom tiderna viktigaste seglingspersoner Henrik Ramsay.  Med Renata fick Ramsay år 1928 i Sandhamn pokalen som bästa 6mR båt. Detta anses vara ett av finska seglinsportens viktigaste framgångar.

Vid planeringen av Renatas renovering tänkte vi också mycket på framtiden.  Vi hade känslan att Renata har en viktig uppgift. Denna känsla bekräftades med Renatas historia.  Henrik Ramsay tog i sin besättning med ungar som han sedan utbildade till seglare och med vilka han senare kappseglade mot världens bästa seglare. För Ramsay var det viktigt att hans unga gaster fick utbildning och kom vidare i livet. Många av dem hittade sitt yrke bland sjöfart.

Vi ville vårda denna tradition och hämta det moderna sjölivet och ungarna närmare varandra. Renata är ett perfekt flaggskepp för detta projekt. Så här startades Club Renata Rf.

Renovering av Renata

6mR Renata renoveras till sitt ursprungliga utseende för att påminna om seglingsportens traditioner och den internationellt uppskattade finska båtskonstruktions och båtbyggnads kunnande.  Renoveringen planeras och dokumenteras noggrant så att kunskapen att renovera klassiska båtar kan spridas vidare.  Renatas kulturhistoriska värde präglas också av det att Renata är första privatbåten som har fått statens renoveringsstöd.

Renoveringens kolspår skall kalkyleras och vi kommer att plantera träd lika mycket som används till renoveringen. På detta sätt får vi viktig information om renoveringsprojektens naturpåverkningar.

Ungdomsarbetets flaggskepp

I fortsättningen fungerar Renata som Club Renatas flaggskepp i projektet vars syfte är att erbjuda uppmuntrande havsliga upplevelser åt ungar som inte annars har möjlighet till dem. Syftet är att en del av ungarna blir ivriga seglare och kan därigenom få inspiration och kunskaper som hjälper dem vidare i livet.

Club Renata gör ett nära samarbete med den havsliga omgivningen och med organisationer som fungerar bland barn och ungar. I dag samarbetar vi med bl.a Pienperheyhdistys coh Helsingfors stad  I fortsättningen vill vi utvidga vår verksamhet för att så många ungar som möjligt skulle kunna komma ut till sjöss. För detta behöver vi samarbetsorganisationer kring Finland från såväl seglingskretsen som från ungdomsarbetet. Om du är intresserad om vår verksamhet, så kontakta oss.

Evenemang

Bild. Pitkäpaasi, Colin Archer 1898, Finlands sjöhistoriska museum.

Året runt arrangerar vi havsliga evenemang där ungarna kan delta.  För sommaren 2014 planerar vi bl.a. ungdomsregatta, jolleskolning, nat- och dagseglingar med Pitkäpaasi samt olika skolnings- och fritidsevenemang åt friviliga besättningsmedlemmar och intressegrupper.

Ta kontakt, om du vill delta eller om du har evenemang där vi skulle kunna delta.

Club Renata produkter

Med Club Renata produkter vill vi berätta om vår verksamhet samt framföra det havsliga livet.  Målsättningen är att samla in pengar samt att erbjuda ett nytt alternativ åt ungar intresserade om ”urbanhavsligt” klädsel.  Vi vill vara intressanta för dagens ungar för att kunna nå också dom som inte har ärvt segling och inspiration för havet.

Som första sortiment lanserar vi klädkollektion och andra Remata-artade produkter.