Entisöintitiimi

Renata renoveras i Ekenäs

Efter bätmässan 2013 gjorde Renata ännu en bilresa då hon transporterades till Ekenäs Båtvarv där hon skall renoveras. För att styra renoveringen skapades renoveringsteam som består av båtbyggnads och –konstruktions erfarenhet, konserverrings expertis samt erfarenhet av 6mR klassen.  Projektets ansvariga båtbyggare är Peter Granström som är fjärde generationens båtbyggare med över 30 års erfarenhet och som är känd för sitt höga arbetskvalitet.Peter är också erfaren reparatör och byggare av R-reglets båtar och har kappseglat med 8mR båtar.  Med sin pappa Ulf Granström byggde Peter båten Sara af Hangö som är 6mR Classic världsmästare från 2011.

Sommaren 2013 materialanalyserades Renata vid Metropolia Yrkeshögskola under ledning av läraren Heikki Häyhä som är med i renoveringsteamet.  Med detta kunde konstateras att materialen som nämnts i strukturbeskrivningen motsvarar dom som har använts i båten och att renoveringsresultatet kan vara väldigt lika det originella.

6mR Renata Vene2014-messuilla.

Återskapande av Renatas originella form

En stor utmaning i Renatas renovering är återskapande av båtens originella form. Renata har under årens lopp konmit i dåligt skick och det har gjorts flera reparationer som har dokumenterats och grundats oklart  Som exempel har ketka i Renatas för försvunnit och är numera negativ.

Av Renata har sparats några originala ritningar eller deras kopior, strukturbeskrivningen, några mätbrev samt en hel massa bilder. De för formens återskapningen viktiga linjeritningarna har dock försvunnit.  För att underlätta arbetet är Finlands i dag mest kända båtkonstruktör Kamu Stråhlman och Nordic Geo Center Ab med i arbetet.

Först gjorde Nordic Geo Center med industriell laserskanning av Renata 3D- model, som sedan användes för att skapa genomskärningar enligt gammal spantdelning.. Kamu i sin tur omvandlade Renatas existerande ritningar till elektronisk format och med hjälp av allt detta införde Renata i datorbaserad designformat.. Hän ritade också Renatas nya linjeritningar, som kunde genast kontrolleras och gemföras med originella linjeritningarnas parameter och med 6mR regeln. I stället för papper printades linjeritningarna på vattenskärningsmethod printade och skurit fanermallar som kunde användas som Renatas modelspant.
Laserskanneri
Huippulaatuista tammea

Ek av toppkvalitet hittades i Tyskland

Renata renoveras till det utseende som hon hade efter den framgångsrika Sandhamnsregattan 1928.  Detta betyder att renoveringen sätter stort press på väljning av material.  Anskaffning av högkvalitets virke är mycket svårare än 85 år sedan. I Renatas kölbalk samt i fram- och bakstam har användts massivek.  I dag skulle samma konstruktion skapas genom att limma delarna i hop av mindre ekblankor.  Detta gjordes inte på 20-talet.  I stället var delarna större och skarvarna färre.

Tack vare Peters goda kontakter hittades passlig ek i det forna Öst-tyskland dit modern skogsodling inte han under socialismens period. Ironiskt är att Henrik Ramsay, som blev världsberömd med Renata, efter fortsättningskriget i krigsskyldighetsrätten dömdes till fängelse och nu renoveras hans båt med virke som troligtvis inte skulle existera om andra världskriget och Öst-Tyskland inte hade funnits.

Nästa stora utmaning i materialanskaffning är skaffning av mahogny till skrovblankorna. Med moderna limningsmetoder är det relativt enkelt och ”döda” spänningarna som finns i blankorna och få dem och böja sig till önskad form.  I Renata limmades inte skrovblankorna.  I stället tätades skrovet med linnegarn och lack.

Nu när materialet för kölbalken samt för fram- och bakstam har skaffats och linjeritningarna är färdiga kan vi börja arbeta med Renatas ryggrad där. Modellspanten fästs för att skapa skrovets originella form.  Arbetet med skrovbeklädnad startar troligtvis under hösten. .

Renatan uusi tuleminen

Renatas återkomst

För ganska exakt ett år sedan startade 6 mR- klass segelbåten Renatas nya liv då hon efter många stilla år startade från Sastamala först till Borgå och efter några dagar vidare till Helsingfors för att vara Båt2013 mässans stjärna.  Uppmärksamheten som Renata fick vid mässan skilde sig inte från det som hon fick under sina bästa år på 1920 talet, men båtens skick var ännu långt från ungdomens dagar.

Renatan entisöinti

Vid Båt2013 lanserades Renatas renoveringsprojekt och föreningen Club Renata Rf som skapats kring den för att ansvara for projektet och för att genomföra ett program för samhällansvar där barn och ungar bjuds på uppmuntrande havsliga upplevelser.

Henrika Salomaa

Henrik Ramsays yngre dotter, Henrika Salomaa 89år., donerade vid Club Renatas lanseringstillfälle till Finlands Idrottsmuseum pokalen som Renata hade 1928 vunnit i Sandhamn som regattas bästa båt (K.A. Wallenberg priset).  Pokalen togs i mot av musedirektören Pekka Honkanen.

Under första året har det skrivits 30 tidningsartiklar och publicerats flera radiointervjuer och videon om Renatas renovering och Club Renatas verksamhet.

Renata är första nöjesbåten som får stöd från museiverket

Redan före Båt2013 mässan hände det något viktigt för Renata.  Museiverket beslöt att stöda Renatas renovering med en avsevärd summa och på detta sätt möjliggöra startandet av hela projekten.  Renata är tillsammans med Alvar Aaltos misslyckade självdesign Nemo Propheta In Patria första nöjesbåten som Museiverket har stött.  Stödet som Renata har fått är viktigt också på det sätt att via den visar staten för första gången att den inser båtkulturen som en viktig aktivitet som skall dokumenteras och uppehållas.

Henrik Ramsay

Renatas ägare Henrik Ramsay gjorde lång karriär i Finska Seglarförbundet och han knöt många viktiga diplomat och organisationskontakter via olika ländernas representanter som han hade träffat i tävlingarna. Med Museiverkets stöd ar Renata igen en vägöppnare.